Ekorodzice

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Autor: Agnieszka Dziśko Puchała 2011.04.28, 09:28

Przykład:
  1. Sylwia K. przez 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem dziecka odprowadzała składkę na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) w kwocie 123,24 zł przy podstawie wymiaru składek 415,80 zł (tzw. preferencyjny, mały ZUS). Miesięczna wysokość jej zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 358,79 zł (netto 294,21 zł).

  2. Anna S. przez 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem dziecka odprowadzała składkę na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) w kwocie 597,37 zł przy podstawie wymiaru składek 2.015,40 zł (najniższy tzw. normalny ZUS). Miesięczna wysokość jej zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 1.739,09 zł (netto 1.426,05 zł).

  3. Hanna P. przez 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem dziecka odprowadzała składkę na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) w kwocie 2.547,71 zł przy podstawie wymiaru składek 8.595,53 zł (składka dla najwyższego ubezpieczenia chorobowego). Miesięczna wysokość jej zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 7.417,08 zł (netto 6.082,01 zł).

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wylicza się co do zasady za okres 12 miesięcy kalendarzowych płacenia składek, poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko. Jeżeli jednak dziecko urodziło się przed upływem owego okresu 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, to do obliczania podstawy wymiaru zasiłku bierze się pod uwagę tę mniejszą ilość pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego. Należy przy tym pamiętać, że do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku, zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo (np. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę) jak i dobrowolnie (prowadząc działalność gospodarczą), pod warunkiem jednak, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Przykład:
  1. Anna S. prowadzi działalność gospodarczą i podlega ubezpieczeniu chorobowemu od 15 miesięcy.

    W jej przypadku podstawa wymiaru składek zostanie ustalona na podstawie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem dziecka.

  2. Halina P. prowadzi działalność gospodarczą od 3 lat, ale do ubezpieczenia chorobowego zgłosiła się dopiero na pełne 6 miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem dziecka.

    W tym przypadku podstawa wymiaru składek zostanie ustalona na podstawie ostatnich pełnych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych przed urodzeniem dziecka.

Podsumowując należy wskazać, że w przypadku, gdy kobieta prowadząca działalność gospodarczą, przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowała maksymalną wysokość podstawy wymiaru składek (8.595,53 zł), w okresie tego ubezpieczenia urodziła dziecko, to z tą chwilą nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego w jego maksymalnej wysokości (brutto 7.417,08 zł (netto 6.082,01 zł)) przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego. Warunkiem powyższego jest jednak wpłacanie do ZUS składek na ubezpieczenia w ich maksymalnej wysokości (2.547,71 zł) w okresie – co do zasady – 12 miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka, chyba że do chwili urodzenia dziecka kobieta podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy, bo wtedy bierze się pod uwagę ten ostatni okres pełnych miesięcy ubezpieczenia.

Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają kobiecie ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą, która opłacała dotąd tzw. preferencyjny, ulgowy ZUS, zapewnienie sobie zasiłku macierzyńskiego w maksymalnej wysokości (miesięcznie 6.082,01 zł netto) na cały okres urlopu macierzyńskiego (w roku 2011 maksymalnie 22 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie).

Co zatem powinna zrobić spodziewająca się dziecka bizneswoman, aby otrzymać możliwie najwyższy zasiłek macierzyński?

Wystarczy, że zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego (jak również do pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń), deklarując składki liczone od najwyższej podstawy wynoszącej 250% przeciętnego wynagrodzenia (8.595,53 zł). Aby otrzymać maksymalny zasiłek macierzyński, wystarczające jest opłacenie maksymalnej składki za jeden pełny miesiąc, pod warunkiem że do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku ZUS weźmie pod uwagę tylko deklarowaną maksymalną kwotę za ten jeden miesiąc. Należy bowiem pamiętać, że co do zasady podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym dziecko przyszło na świat. W sytuacji gdy kobieta wykonywała działalność i podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy, pod uwagę brany jest ten krótszy okres. Stąd też najkorzystniejsze jest zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia na krótki czas przed przejściem na urlop macierzyński, tak aby opłacić jak najmniej wymaganych najwyższych składek za pełne miesiące.

W przypadku zaś osób stale podlegających ubezpieczeniu chorobowemu najlepszym sposobem podniesienia zasiłku macierzyńskiego do maksymalnej wysokości byłaby rezygnacja z ubezpieczenia chorobowego na okres co najmniej 30 dni, a następnie ponowne przystąpienie do ubezpieczenia. Jeżeli bowiem przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu przekroczą 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego ZUS weźmie pod uwagę wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z ostatniego okresu opłacania podwyższonej stawki.Wobec niemożliwości precyzyjnego przewidzenia terminu przyjścia na świat dziecka należy rozważyć zadeklarowanie i opłacenie podwyższonych składek do ZUS z odpowiednim wyprzedzeniem i niepozostawianie tego na ostatnią chwilę. 


Stan prawny: marzec 2011 r.


Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

3.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).


Komentarzy: 12
{opis}
30.03.2012 22:43 - if22
Z powrotem na niższy ZUS nie powinno być problemów. Moja żona też tak zamierza zrobić. --- http://cozrobicgdy.blogspot.com/2012/03/dziaalnosc-gospodarcza-i-zasiek_28.html
{opis}
29.03.2012 21:31 - natalica06
dodatkowo, chciałam zapytać, czy po okresie urlopu macierzyńskiego można bez problemu wrócić do płacenia niższych składek?
{opis}
29.03.2012 21:28 - natalica06
mam pytanie, czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą, a w trakcie ciąży pójdę na zwolnienie lekarskie i będzie ono trwało nieprzerwanie do dnia porodu, natomiast po porodzie będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński, to wówczas kwota wypłacana za zwolnienie będzie wypłacana w 100% czyli te ok. 6 tys.? natomiast będzie mi również przysługiwał najwyższy zasiłek macierzyński??
{opis}
28.03.2012 22:31 - if22
Dla bezpieczeństwa lepiej opłacić jeden pełny miesiąc wysokich składek, po przerwaniu chorobowego aby potem dostać wysoki zasiłek macierzyński. ---- http://cozrobicgdy.blogspot.com/
{opis}
31.10.2011 18:04 - tysia
Witam. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarodczą od marca 2010roku. Płacę preferencyjne składki ZUS. Czy jest to możliwe, ze zawieszając opłacanie najniższej składki chorobowej na 1 miesiąc: 10listopada - 10 grudnia potem opłacając 250% składki przez 3 miesiące: grudzień- styczeń -luty a od marca idąc na zasiłek chorobowy, a po porodzie(przewidywany termin porodu połowa czerwca)na zasiłek macierzyński... działąm zgodnie z prawem?Ile razy muszę dokonać wpłat do ZUS-u w wysokości 250% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, aby uzyskać prawo do otrzymania wyższego zasiłku macierzyńskiego? I jak wygląda sytuacja jeżeli przed porodem pójdę na zwolnienie chorobowe. Czy wtedy również przysługują mi jakieś pieniądze z ZUSu? i jescze jedno pytanie, czy podczas zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego nadal płacę podwyższony ZUS? Z góry dziękuję za odpowiedź.
{opis}
29.06.2011 16:59 - anuko
Witam serdecznie. Prowadzę działalność od 5 lat, płacę najniższe (bardzo wysokie de facto) składki, ok.900zł miesięcznie, razem z chorobowym. Aktualnie jestem w drugim miesiącu ciąży. Podwyższenie składki na kilka miesięcy niewiele da, bo i tak średnią będę miała liczoną z ostatnich 12 miesięcy. W związku z tym planuję zrobić tak - zawiesić opłacanie składki na 1 miesiąc (np 1 - 31 lipiec), a następnie przywrócić składkę w wysokości 200 albo 250% podstawy, opłacać taką wysoką składkę za sierpień, wrzesień, październik, a potem na ostatni trymestr pójść na zasiłek chorobowy, a po porodzie odbierać wysoki zasiłek macierzyński. Pytanie do eksperta- czy ten plan jest spójny i czy ma szansę powodzenia? Czego ewentualnie ZUS może się uczepić? Czy problemem może być zawieszenie składki, w celu przerwania ciągłości ubezpieczenia? Zaznaczam, że działalność jest faktycznie prowadzona, przynosi dochód, ma pełną dokumentację. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, Anna
{opis}
16.05.2011 09:55 - agnieszka_dzisko
Kobieta, która jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, nie może się z tego drugiego tytułu zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i otrzymać podwyższonego zasiłku z ZUS. W kwestii tej swoje stanowisko zajął Sąd Najwyższy (wyrok z 3.10.2008 (II UK 32/08)) wskazując, że podleganie przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu stosunku pracy i uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, wyklucza równoczesne podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej i uzyskanie prawa do drugiego zasiłku macierzyńskiego. Zatem uzyskanie podwyższonego zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia firmy jest możliwe tylko po rezygnacji z pracy na etacie i skoncentrowaniu się wyłącznie na firmie. Wówczas nic nie będzie stało już na przeszkodzie, aby zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i uzyskać podwyższony zasiłek macierzyński. Z pozdrowieniami, Agnieszka Dziśko Puchała, adwokat
{opis}
10.05.2011 15:17 - panim
A jak to wygląda w przypadku kobiety zatrudnionej na umowę o pracę i jednocześnie prowadzącej działalność gospodarczą? Z tego co się zdążyłam zorientować - w tym przypadku chyba nie można opłacać najwyższej składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?
{opis}
10.05.2011 10:42 - agnieszka_dzisko
Urlop tacierzyński (ojcowski) wraz z zasiłkiem to zupełnie odrębny temat, który wymagałby osobnego szczegółowego omówienia. W ogólności można jednak wskazać, że pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego oraz do zasiłku ojcowskiego na podobnych zasadach co biznesmama. Jednakże wymiar urlopu tacierzyńskiego w 2011 roku wynosi 1 tydzień, niezależnie od liczby urodzonych w trakcie porodu dzieci, zaś od 1 stycznia 2012 r. – 2 tygodnie...
{opis}
10.05.2011 09:13 - superbabcia
A jak to wygląda w przypadku tacierzyńskiego? Mąż mojej córki dużo zarabia płaci duży zus, czy jak pójdzie na tacierzyński będzie dostawał pieniążki w tych kwotach?
{opis}
28.04.2011 22:06 - agnieszka_dzisko
ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli tylko mieści się ona w granicach od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 415,80 zł) do przedziału kwot od 60% do 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (aktualnie od 2.015,40 zł do 8.595,53 zł). Jednakże nie pozbawia to ZUS możliwości przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia czy ubezpieczona rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli ZUS nabierze podejrzeń, że działalność gospodarcza ma charakter fikcyjny (a niewykluczone, że tak będzie postrzegana działalność przynosząca same straty czy też niegenerująca jakiegokolwiek przychodu) ma prawo zakwestionować sam tytuł do ubezpieczenia. W takim wypadku możliwe będzie wstrzymanie wypłaty zasiłku, a wpłacone przez ubezpieczoną składki zostaną zwrócone.
{opis}
28.04.2011 10:19 - wielodzietna
Czyli rozumiem z tego, że nawet jeśli moja działalność przynosi na papierze straty, to mogę sobie legalnie do 250% podnieść zus i później otrzymywać prawie 6 tysięcy miesięcznie zasiłku?

Quizy

1001 pytań i odpowiedzi na kazdy temat. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj tutaj.

 

 

Zobacz wszystkie »