Ekorodzice

Agnieszka Dziśko Puchała – adwokat, www.kancelaria-szczecin.com

Szczęśliwa mama Poli i żona Macieja. Tytuł zawodowy adwokata uzyskała po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie i po złożeniu egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoją pracę magisterską z zakresu prawa europejskiego poświęciła kompetencjom sądów polskich w aspekcie stosowania prawa wspólnotowego.

Swoje kwalifikacje zawodowe pogłębiła o liczne kursy i szkolenia.
  • Była uczestnikiem programu z zakresu międzynarodowego biznesu i handlu 'International Business and Trade Summer Law Program' w Krakowie organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington D.C., podczas którego zdobyła wiedzę i umiejętności z zakresu 'International Business Transactions', 'Law of the European Union' i 'Comparative Aspects of Antitrust Regulations in the U.S. and the European Union'.
  • Brała udział w szkoleniu z zakresu uregulowań prawnych w Unii Europejskiej w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn zorganizowanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu PHARE: Wzmacnianie Polityki Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.
  • Uczestniczyła w programach ‘Studencka Poradnia Prawna’ oraz ‘Prawo na co dzień (Street Law)’ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także w programie ‘Niewinność’ Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.
  • Podczas studiów prawniczych oraz aplikacji adwokackiej zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach krasomówczych w szczególności za walory estetyczne i językowe przemówień oraz kulturę słowa.

KONTAKT:
Kancelaria Adwokacka ul. Monte Cassino 19c/2, 70-467 Szczecin
tel.: +48 (91) 424 01 80;
fax: +48 (91) 423 93 17;
kom.: +48 607 451 152
e-mail:  adwokat@kancelaria-szczecin.com
www.kancelaria-szczecin.com