Ekorodzice

Urlop ojcowski

Autor: Agnieszka Dziśko Puchała 2011.06.22, 09:46
Korzystanie z urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka

Co do zasady kobieta nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego, gdyż ma on służyć przede wszystkim ochronie zdrowia jej i dziecka. Kodeks pracy dopuszcza jednak możliwość częściowej rezygnacji z takiego urlopu na rzecz ojca dziecka. Otóż pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko.

Możliwość rezygnacji z części urlopu przez matkę jest ściśle uzależniona od tego, czy ojciec skorzysta z pozostałej części tego urlopu. W przypadku gdy nie ma pracownika-ojca wychowującego dziecko, z którym pracownica mogłaby podzielić urlop macierzyński, albo pracownik-ojciec wychowujący dziecko nie chce partycypować w korzystaniu z urlopu macierzyńskiego, pracownica musi wykorzystać przysługujący jej urlop macierzyński w pełnym wymiarze.

Pracownica obowiązana jest zgłosić pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Zanim to nastąpi pracownik-ojciec wychowujący dziecko musi wystąpić na piśmie do swojego pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego. We wniosku pracownik wskazuje termin rozpoczęcia korzystania z należnej mu części urlopu macierzyńskiego, który przypada bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę oraz dołącza zaświadczenie, że matka dziecka korzystała z urlopu macierzyńskiego po porodzie co najmniej 14 tygodni i oświadczenie matki dziecka o rezygnacji z pozostałej części urlopu. Pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Pracodawca zatrudniający pracownika-ojca ma obowiązek wystawić zaświadczenie potwierdzające termin wskazany przez zainteresowanego we wniosku. Powinien to uczynić na tyle szybko, by matka dziecka mogła we wskazanym wyżej 7-dniowym terminie złożyć je swemu pracodawcy wraz z wnioskiem w sprawie rezygnacji z urlopu.

Pracownik-ojciec dziecka ma także dodatkową możliwość skorzystania z części urlopu macierzyńskiego wówczas, gdy pracownica wymaga opieki szpitalnej. Aby jednak mógł skorzystać z takiego urlopu muszą być spełnione dwa warunki:
1. pracownica wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego,
2. pracownica wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop macierzyński przysługujący ojcu w związku ze złym stanem zdrowia matki tym różni się od zwykłego wykorzystania przez niego części urlopu macierzyńskiego, że może z tego prawa skorzystać już po 8 tygodniach urlopu macierzyńskiego matki, a nie dopiero po upływie 14 tygodni.
Część urlopu macierzyńskiego ojca nie może być dłuższa niż okres, w którym pracownica przebywa w szpitalu, zaś łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownicę i pracownika-ojca wychowującego dziecko nie może przekroczyć wymiaru maksymalnego.

Wyjątkową sytuacją, w której ojciec dziecka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego jest także śmierć matki w czasie urlopu macierzyńskiego. Wówczas przysługuje mu taki urlop w wymiarze nie większym, niż maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego przysługujący matce.

Dodatkowy urlop macierzyński

Matka dziecka ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego w pewnych wypadkach może skorzystać także ojciec dziecka. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego przedstawia się następująco:
  1. urodzenie jednego dziecka przy porodzie: w roku 2011 - do 2 tygodni; w roku 2012 i 2013 - do 4 tygodni; od roku 2014 - do 6 tygodni;
  2. urodzenie więcej niż jednego dziecka przy porodzie: w roku 2011 - do 3 tygodni; w roku 2012 i 2013 - do 6 tygodni; od roku 2014 - do 8 tygodni.

Dodatkowy urlop macierzyński może zostać wykorzystany bezpośrednio po urlopie podstawowym i musi obejmować co najmniej jeden pełny tydzień. Ponadto w tym wypadku należy obowiązkowo złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Ważne jest, że jeżeli pracownik zdecyduje się na jego wykorzystanie, pracodawca nie może mu odmówić.

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać także pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Możliwe jest to w dwóch przypadkach:
  1. gdy matka po wykorzystaniu 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego rezygnuje z jego pozostałej części na rzecz ojca dziecka; wówczas z pozostałej części urlopu podstawowego, a także z urlopu dodatkowego korzysta ojciec;
  2. gdy pracownica-matka wykorzystała cały przysługujący jej urlop macierzyński; wówczas z urlopu dodatkowego może skorzystać zarówno matka jak i ojciec.

Jeżeli to ojciec chce skorzystać z takiego urlopu, we wniosku składanym do swojego pracodawcy wskazuje termin, w którym matka dziecka wykorzystała cały przysługujący jej wymiar urlopu macierzyńskiego.
Dodatkowy urlop macierzyński nie może być dzielony pomiędzy oboje rodziców. Jeżeli jedno z nich zacznie korzystać z urlopu, musi wykorzystać go do końca, bez możliwości rezygnacji z jego części na rzecz drugiego rodzica.


Przeczytaj także:

Domowe sposoby na nudności i wymioty w ciąży

Domowe sposoby na nudności i wymioty w ciąży

Przypuszcza się, że nudności i wymioty w ciąży są spowodowane zmianami hormonalnymi w organizmie matki bądź zaburzoną równowagą stężenia glukozy we krwi. Choć tak naprawdę przyczyny nudności i wymiotów nie są jeszcze do końca poznane.... więcej »
Co kupić na narodziny dziecka?

Co kupić na narodziny dziecka?

Przyjście na świat nowego członka rodziny to bardzo ważne i znaczące wydarzenie. Dlatego należy przyłożyć wielką wagę to wyboru i zakupu prezentów na narodziny. Jest to bardzo miła i praktyczna tradycja. Warto więc zapoznać się najciekawszymi... więcej »
Wyprawka dla dziecka

Wyprawka dla dziecka

Skóra dziecka jest kilka razy cieńsza niż dorosłego człowieka. Jednak co to oznacza w praktyce? Niestety, znacznie łatwiej przenikają przez nią szkodliwe substancje z zewnątrz, które są obecne wszędzie – w zabawkach, mebelkach i odzieży.... więcej »
Biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki

To inwazyjne badanie prenatalne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży, gdy istnieje podejrzenie wad genetycznych u płodu. I chociaż pozwala rozwiać wątpliwości co do stanu dziecka, wiele kobiet nie decyduje się mu poddać, z uwagi na minimalne,... więcej »
USG w ciąży

USG w ciąży

Badanie ultrasonograficzne stanowi podstawę prawidłowego prowadzenia ciąży. Warunkuje dbałość o zdrowie i życie zarówno matki, jak i dziecka. Aktualnie w sieci pojawia się mnóstwo artykułów negujących znaczenie tego badania, a nawet insynuujących,... więcej »


Komentarzy: 5
{opis}
16.04.2012 13:40 - ela_wielo
Mój mąż od razu po porodzie wziął urlop tacierzyński i żałowaliśmy, że jest on taki krótki. Pracodawca jakoś specjalnie nie oponował - pewnie dlatego, że to było płatne z ZUS. Teraz ja podjęłam decyzję o urlopie wychowawczym i jestem dość rozgoryczona tym, że nie należą mi się z tego tytułu jakiekolwiek pieniądze. Nie rozumiem dlaczego w naszym państwie jest tak, że są pieniądze np. na przywileje emerytalne i niektórzy ludzie mogą sobie iść na emeryturę przed czterdziestką i pobierać ją kilkadziesiąt lat, a mój syn w wieku niecałych 6 miesięcy nie umie jeszcze mówić ani chodzić, wymaga stałej opieki i nikt mnie w tym nie wspiera. Nie każdy ma babcię (zwłaszcza, że babcia pracująca do 67 roku życia będzie nieosiągalna), nie każdy może się dostać do żłobka (miejsca są dla jakiegoś ułamka dzieci) - inna sprawa, że żłobkom nie ufam. Wreszcie rzadko kto może sobie pozwolić na dobrą nianię, bo taka kosztuje tyle, co moja pensja (pracuję na uczelni), a dorabiająca sobie emerytka rzadko kiedy jest dobrą opiekunką. Gdybym ja miała decydować o przeznaczeniu moich podatków, na pewno pomyślałabym o matkach wychowujących dzieci i przyznałabym im jakąś część zarabianych dotychczas pieniędzy, bo urlop rodziców to jest czas bezcenny i trzeba im go umożłiwić.
{opis}
06.04.2012 12:03 - miraga_
U mnie niestety mój mąż nie mógł wziąść tacierzyńskiego, mimo że córcia urodziła się właśnie w 2010r. kiedy to weszły przepisy. Tylko, że nie dla wszystkich. Mundurowi, a do takich należy mój mąż, musieli odczekać do 2011r. I tak nam przeszedł tacierzyński koło nosa. A szkoda, bo mąż bardzo się angażował, jak miał czas. Tyle dobrefo, że za urodzenie się dziecka dostał 5 dni, a nie 1 czy 2 jak w innej pracy.
{opis}
10.10.2011 23:11 - agnieszka
Gdyby jeszcze tatuś chciał się "poświecić"...
{opis}
23.06.2011 12:33 - donka23
A i jeszcze jedno. Ojciec mojego dziecka dużo zarabia, czy mogę go zmusić do wzięcia tacierzyńskiego ( bo wiem, że do uznanie dziecka mogę go zmusić badaniami) z zastrzeżeniem, żeby przeznaczył je na dziecko.
{opis}
23.06.2011 12:31 - donka23
Pani Agnieszko. Mam pytanie, jak to wygląda przy samotnej matce? Czy ja mam więcej urlopu? Czy np jeśli mój partner nie uzna dziecka, to tzw. tacierzyński może wziąć moja mama? Gdyby uznał, a nie jesteśmy małżeństwem, to czy też mu się należy ten urlop?

Quizy

1001 pytań i odpowiedzi na kazdy temat. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej zajrzyj tutaj.

 

 

Zobacz wszystkie »