Ekorodzice

Rafał Młyński – logopeda, prywatna szkoła "SALWATOR"

Dobrych kilka lat temu odkryłem, jaką wartość dla człowieka niesie język i postanowiłem zostać logopedą. Interesują mnie zaburzenia komunikacji językowej, a zwłaszcza dysleksja rozwojowa. Trzy lata temu do orbity moich zainteresowań dołączyła dwujęzyczność. Postanowiłem połączyć „stare” z „nowym”, co mam nadzieję zaowocuje obronioną pracą doktorską na temat bilingwizmu w aspekcie dysleksji rozwojowej.


Obecnie pracuję w Prywatnej Szkole „Salwator” i w Prywatnym Gabinecie Logopedycznym „Salwator”. Moja logopedyczna praktyka dotyczy przede wszystkim terapii dzieci dyslektycznych oraz nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

Ukończone studia:
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, filologia polska z logopedią

Dodatkowe kwalifikacje:
  • II rok Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, spec. językoznawstwo
  • I rok Studiów Podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego

Kontakt:Prywatna Szkoła „Salwator”
– ul. Senatorska 39, 30-106 Kraków

e-mail:
rafalwadowice@wp.pl

tel
: 530780001