Ekorodzice

Jestem z wami od:2014.03.29 16:46
kogut
Ostatnie logowanie: 2014.07.04 16:52
Liczba postów: 8
Moje ulubione: 1

użytkownik portalu

40 punktów
Dodaj do ulubionych »
Wyślij wiadomość Wyślij wiadomość

Inne notki »   Wszystkie blogi »

Ekoznaki

07.04.2014
 Prezentuj tu symbole i oznaczenia, które na co dzień napotykamy na różnorodnych produktach. Znaki ekologiczne mają ułatwić konsumentom wybór produktów najbardziej przyjaznych dla środowiska, co oznacza ,że przy jego produkcji nie doszło do skażenia gleby, powietrza oraz wody.Znaki zaczerpnięte z portalu zielonalekcja.pl,którą serdecznie polecam.

  Nietestowany na zwierzętach – znak ten najczęściej pojawia się na kosmetykach. Informuje nas, że w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych przed dopuszczeniem produktu na rynek nie brały udziału zwierzęta.

 

 

 Bezpieczny dla ozonu - znaczek z kulą ziemską informuje, że produkt nie zawiera niszczących powłokę ozonową gazów - freonów.

 

 

 Dbaj o czystość symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.

 

 

Błękitny Anioł -  jest to najstarszy znak ekologiczny, funkcjonujący do dnia dzisiejszego. Niemieckie Ministerstwo Środowiska wymyśliło go w 1977 roku by wyróżnić firmy produkujące w sposób przyjazny dla środowiska.

 

 

 Znak Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej - produkty znakowane muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.

 

Nadaje się do recyklingu - umieszczany jest na produktach które mogą być powtórnie wykorzystane czyli poddane recyklingowi.

 

Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności  opakowania do recyklingu. 

 

Opakowanie do wykorzystania - symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugi raz - nie staje się odpadem.

 

Opakowanie biodegradowalne - oznacza, że w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji.

 

 

 Zielony punkt - znak ten oznacza, że producent danego opakowania wniósł za nie opłatę na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań.

 

 

 

Zielone Płuca Polski  - znak ten  informuje o wysokiej jakości usług i produktów oraz o ich przyjaznym dla środowiska charakterze.

 

 

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego - znak ekologiczny nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., który przeznaczony jest dla producentów ekologicznych przestrzegających europejskiej normy ekologicznej.

 

 

 

 Ecolabel  - znak ten nadawany jest produktom, które spełniają wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najbardziej wymagających  norm środowiskowych.

 

 

 

Znak EKO - przyznawany jest polskim i zagranicznym produktom niepowodującym negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniającym szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska a także ekonomicznego wykorzystania zasobów.

 

 

 

 Shopping Guide - jest to znak ekologiczny, który można znaleźć na produktach takich jak żywność ekologiczna.

 

 

 

EKO - znak ten umieszczony jest na produktach żywnościowych, które otrzymały certyfikat ekologiczny przyznawany przez holenderską organizację SKAL.

 

 

Demeter - znak ekologiczny, który jest przyznawany produktom pochodzącym z upraw biologiczno-dynamicznych przez Stowarzyszenie Demeter.

 

 

Biodar  - znak przyznawany żywności  ekologicznej pochodzącej z gospodarstw prowadzonych zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego.

 

 

 Bio-Siegel - niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa.

 

 

Energy Star - tym znakiem oznaczone są produkty oszczędzające energię.

 

 

Ekoland - to najlepiej rozpoznawalny w Polsce znak ekologiczny  przeznaczony dla ekologicznej żywności.

 

 

EKO-ITB - znak ekologiczny przeznaczony dla produktów budowlanych.

 

 

 

          Euroliść -  przyznawany jest przez Komisję Europejską dla wszystkich produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Znak ekologiczny obowiązkowo umieszczany jest na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych, które zostały wyprodukowane w jednym z państw członkowskich i spełniające obowiązujące normy wspólnotowe.

 

 

 

PEFC - produkty oznaczone tym znakiem ekologicznym oznaczają, że ich nabycie wspiera odpowiedzialną gospodarkę leśną, oraz ich zakupy nie przyczynią się do niszczenia drzew i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.

 

 

 

EcoGarantie - jest to belgijski  symbol ekologiczny przeznaczony dla środków do prania, środków czystości i środków do pielęgnacji ciała.

 

 

Eco Control - zastrzeżony znak ekologiczny używany głównie w celu certyfikacji środków czystości i środków do prania  w Niemczech.

 

 

Delphin safe - znak ten oznacza, że połów tuńczyka był prowadzony zgodnie ze standardami EIarth Island Institute zatem w sposób bezpieczny dla delfinów.

 

 

 BDIH - jest to znak ekologiczny informujący konsumenta, że do produkcji kosmetyków zostały użyte tylko i wyłącznie surowce naturalne, na przykład  oleje roślinne, ekstrakty ziołowe czy olejki  eteryczne, które pochodzą z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów.

 

 

IHTK „Króliczek z ochraniającą go dłonią” - kosmetyk oznaczony tym znakiem daje gwarancję, że produkt nie był testowany na zwierzętach oraz nie był też testowany w ten sposób  żaden z jego składników.

 

 

Marine Stewardship Council - znak ten otrzymują produkty, które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa, innymi słowy produkty przyjazne ekosystemom i bezpieczne dla populacji zwierząt.

 

 

Znak dla opakowań szklanych -  wskazuje, że opakowania podlegają zbiórce do recyklingu dlatego powinno się je umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu.

 

 

"W trosce o naturę" - znak ten udostępniany jest do stosowania przez przedsiębiorców współpracujących z organizacją odzysku Polski System Recyklingu S.A.

 

 

DOL-EKO - umieszczany na opakowaniach przez wszystkich przedsiębiorców współpracujących z DOL-EKO Organizacją Odzysku S.A.

 

 

Selektywne zbieranie – znak oznacza selektywne zbieranie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

 

Znak CE - produkty oznaczone tym znakiem zapewniają, że używanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem jest bezpieczne i jest on zgodny z obowiązującymi normami UE.