Ekorodzice

Regulamin portalu

Autor: zeberka 2009.12.23, 18:25

Regulamin serwisu ekorodzice.pl

I. Zasady ogólne


   1. System do prowadzenia dzienników internetowych, domeny i aliasy pocztowe zwane dalej blogiem udostępnia firma Telestar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa zwana w dalszej częsci telestar.pl
   2. Użytkownicy blogów zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia formularza rejestracyjnego.

II. Formularz rejestracyjny

   1.Wysyłajac formularz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez telestar.pl w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
   2. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza ich autentycznoć i zgodność ze stanem faktycznym.
   3. Blog może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

III. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

   1. Użytkownikiem bloga może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskala zgodę rodziców.
   2. telestar.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą bloga.
   3. telestar.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu do prowadzenia blogów bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
   4. telestar.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach www.eblog.pl.
   5. telestar.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu blogów bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
   6. telestar.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili opłat za dowolne z oferowanych funkcji.
   6a. telestar.pl zastrzega sobie prawo do emitowania reklam w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu, na stronach wyświetlanych w ramach konta użytkownika.
   7. telestar.pl może usunąć bloga bez ostrzeżenia, jeśli:
   a.blog nie był używany w ciągu ostatnich 8 tygodni (nie została zamieszczona żadna nowa notka poleceniem 'dodaj nową notkę')
   a1.na bloga nikt nie zalogował się od 8 tygodni poleceniem Zaloguj lub Administruj Blogiem (po naciśnięciu którego został podany prawidłowy login i hasło).
   b. nazwa bloga jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
   c. blog wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety;
   d. blog używany jest do propagowania treści szowinistycznych, nawołujących do nienawiści do innych narodów, faszystowskich, nazistowskich.
   e. na blogu są umieszczone symbole odwołujące się do ww ideologii, takie jak swastyka, krzyże celtyckie, inne symbole oznaczające rasizm i podobne ideologie.
   f. dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są zgodne ze stanem faktycznym.
   g. konto e-mail podane w formularzu rejestracyjnym nie należy do właściciela bloga lub nie istnieje.
   h. jedno konto poczty elektronicznej zostało użyte w większej ilości blogów niż jeden.
   i. konto jest używane do reklamowania/przekierowania konta na innym/konkurencyjnym serwerze
   j. właściciel konta w sposób świadomy, lub nieświadomy utrudnia emisję kodów reklamowych oraz kodów statystyk emitowanych przez eblog.pl
   8. Za usługi płatne telestar.pl nie zwraca całości lub części opłaty w przypadku skasowania konta z uwagi na naruszenie regulaminu eblog.pl
   9. Zabrania się odsprzedaży lub dzierżawy powierzchni bloga na potrzeby reklamowe.
   10. Blog może zostać usunięty bez ostrzeżenia lub/i bez podania przyczyny

IV. Przeniesienie odpowiedzialnoci

   1.telestar.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   a. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji;
   b. sposób, w jaki będą wykorzystywane blogi przez użytkowników;
   c. treści i inną zawartość umieszczanych na blogu wiadomości znajdujących się na serwerze (wiarygodność treści blogów nie jest kontrolowana). Całkowita odpowiedzialnoć za treści i zawartość bloga ponosi użytkownik bloga z uwzględnieniem własnej odpowiedzialnoci karnej za działania niezgodne z prawem;
   d. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika;
   e.przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego oraz serwerowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;

V. Ochrona danych

   1. telestar.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych.
   2. telestar.pl nie będzie udostępniało danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz w przypadku działań komercyjnych i handlowych zgodnych ze strategią firmy telestar.PL.
   3. Adresy pocztowe użytkowników podane w formularzu rejestracyjnym mogą być wykorzystywane przez telestar.pl do celów komercyjnych, a w szczególności do: przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym;


Tagi: regulamin