Ekorodzice

Lekcja 3 Czym są kwaśne deszcze?Na poprzedniej lekcji wytłumaczyłem wam, dlaczego woda jest niezbędna do życia i i trzeba ją szanować. Jednak nie w każdej postaci jest ona zdrowa i czysta. Jeśli mieszkasz w mieście, na pewno zauważyłeś, że po ulicach jeździ wiele samochodów, które zanieczyszczają powietrze spalinami. Także cementownie, huty oraz zakłady spalające węgiel kamienny i brunatny przyczyniają się do powstawania skażeń. Zanieczyszczenia roznoszone są przez wiatr po całej okolicy. A gdy woda deszczowa zmiesza się z tlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki powstaje kwaśny deszcz, który szkodzi roślinom, zwierzętom i ludziom. Skażone opady w ciągu kilku lat są w stanie zabić tysiące zwierząt i roślin!


ZADANIE EKOJEŻA


Ten las został zniszczony przez kwaśny deszcz. Drzewa wypiły skażoną wodę. Jeśli chcesz je uratować, dorysuj im nowe zdrowe liście.

Pliki do ściągnięcia:
» kwasne_deszcze.jpg