Ekorodzice

zaloguj się »
pamiętaj
Jestem z wami od:2018.04.18 11:16
istrefa
Ostatnie logowanie: 2018.04.21 15:44
Liczba postów: 6
Moje ulubione: 0
Można mnie znaleźć: Gdańsk
Województwo: ukryty

użytkownik portalu

30 punktów
Dodaj do ulubionych »
Wyślij wiadomość Wyślij wiadomość

Inne notki »   Wszystkie blogi »

Objawy cytomegalii

18.04.2018
Wyróżniamy dwa rodzaje zakażeń wirusem cytomegalii (CMV) - wrodzone oraz nabyte, które dzieli się jeszcze na pierwotne i wtórne. Zakażenie nabyte pierwotne w około 90% przypadków przebiega bez żadnych objawów lub objawy te są łagodne, występujące w postaci mononulkeozy cytomegalowirusowej (zespół tych objawów jest podobny do mononukleozy zakaźnej). Pozostałe około 10% przypadków zakażenia wirusem manifestuje się objawami takimi, jak: podwyższona temperatura ciała, bolesne biegunki bóle mięśniowo-stawowe, ogólne osłabienie. Najczęściej spotykane jest powiększenie węzłów chłonnych i wątroby, za to rzadziej, niż w mononukleozie zakaźnej występuje powiększona śledziona i zmiany na migdałkach. Osoby dorosłe częściej chorują na żółtaczkę. Dodatkowo, objawami towarzyszącymi cytomegalii może być: zapalenie i ból gardła, a także anemia hemolityczna i trombocytopenia. Cytomegalia potransfuzyjna (przy chorobie poprzetoczeniowej) objawia się długo trwającą gorączką (mogącą utrzymywać się nawet przez 30 dni), zapaleniem wątroby, śródmiąższowym zapaleniem płuc oraz zespołem mononukleozopodobnym. Osoby, u których występują ciężkie niedobory odporności (np. w przebiegu AIDS), cytomegalia potransfuzyjna występuje pod postacią zapalenia naczyniówki i tęczówki, zapalenia mózgu, błony śluzowej przewodu pokarmowego, trzustki oraz nadnerczy. Cytomegalia w ciąży powoduje wewnątrzmaciczne zakażenie płodu wirusem CMV, które może doprowadzić do samoistnego poronienia, zakażenia łożyska, bez zakażenia płodu, obumarcia płodu, przedwczesnego porodu oraz urodzenia dziecka z zespołem wad wrodzonych. U około 10% zakażonych wirusem noworodków występuje małogłowie lub wodogłowie, uszkodzenie układu nerwowego, zapalenie mózgu, zapalenie siatkówki i naczyniówki, niedowłady spastyczne, zanik nerwu wzrokowego, powiększenie śledziony i wątroby, niedosłuch lub całkowita utrata słuchu, śródmiąższowe zapalenie płuc, żółtaczka, spadek liczby płytek krwi oraz skaza krwotoczna. Ciężki przebieg zakażenia wirusem CMV może również doprowadzić do zgonu noworodka w pierwszych tygodniach życia. Jeśli chodzi o objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (upośledzenie rozwoju psychoruchowego, całkowita utrata słuchu) - te mogą się ujawnić dopiero w późniejszym okresie życia, u dzieci, które po porodzie nie ukazywały jakichkolwiek objawów wrodzonej cytomegalii.